Info→tips

exporteren van fotos in lightroom

bestandsnaam na exporteren

Een van de vervelende zaken die ik ondervind na het exporteren van fotos in lightroom, is het terugvinden van de originele foto achteraf.
want wat gebeurt er:
na het exporteren plaats ik de foto bvb op een website, gebruik ik hem voor doorsturen naart de fotoclub waar ik lid van ben, of andere doeleinden, zoals website.
In deze gevallen hernoem ik meestal de foto naar een zinvolle naam waar hij voor gebruikt wordt, en is de originele naam zoals toegekend door de camera verdwenen.
Hierbij dien ik ook op te merken dat ik de originele file-namen van de camera niet aanpas bij het copieren naar disk.
dus de origineloe raw-bestanden houden hun originele naam, in het geval van nikon bvb _DSCnnnn.nef.
als men dus acteraf een geexporteerde, hernoemde foto heeft, en men wil weten wat het origineel was, heeft men als link tot opzoeken de datum en uur van het nemen van de foto.
dit zou heel correct moeten zijn, maar momenteel heb ik geen vlotte, handige manier om de link te leggen. men kan de datum/uur vlot terugvinden in de properties van de foto, maar een search acteraf op disk in de pool van fotos is enkel handig als men dit via lightroom doet, dus de catalog bij de hand heeft. en dit dan nog enkel op datum (dag), niet op tijd.
terugzoeken van de foto op date/time in explorer zie ik ook niet direct mogelijk (tenzij iemand een oplossing heeft).
wat me handig leek was dat de originele foto-naam in de geexporteerde copie stond.
nu bestaat er inderdaad een exif tag die 'originalfilename' is, maar weinig toestellen die deze tag invullen.
om dit op te vangen zorg ik dat deze tag automatisch toegevoegd wordt in de foto bij het exporteren in lightroom zelf. Op die manier mag men de foto achteraf hernoemen zoals men wil, de tag bevat de filename van het geexporteerde bestand.

hoe integreren in lightroom

bij de export-window in lightroom heeft men een hele reeks opties, waarbij de laatste 'postprocessing' heet.
hier kan men eigen acties laten uitvoeren, na de export. dit wordt 1 maal uitgevoerd na exporteren van al de geselecteerde fotos, maar met als parameters de betreffende fotos.
om de 'originalfilename' tag te kunnen zetten:
plaats in de folder waar lighroom zijn user processes zet volgende zaken:
 • exiftool, dat gebruikt wordt voor het plaatsen van de tag. let op, indien men exiftool(-k).exe gebruikt, rename deze dan naar exiftool.exe, anders heeft men na elke verwerkte foto een prompt en dient met telkens enter te duwen.
 • tagupdate.bat, dat het script is dat de update doet (gebruikt exiftool)

 • selecteer nu ik de portprocessing action tagupdate. dit zal uitgevoerd worden na export van de fotos, de tag plaatsen, en een logfile creeren in de zelfde folder van het script.
  in het script tagupdate.bat is het mogelijk, indien gewenst, aanpassingen te doen om bvb
 • exiftool van elders uit te voeren
 • de logfile elders te plaatsen
 • eventueel andere acties toe te voegen. bvb andere tags aan te passen of toe te voegen.

 • de folder kan gevonden worden door de in de dropdown van de postprocessing-actions de optie 'go to export actions folder' te kiezen.
  dit is normaal iets zoals: c:\Users\admin\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Export Actions\

  LET OP: dit werkt niet als men de file renamed bij de export zelf, aangezien de 'originalfilename' dan de nieuwe naam van de foto zal zijn, niet de originele naam van de geselecteerde foto(s).

  © Marcel Quintelier.