Dilsen-Stokkem 2012/05/17 (PW)

© Marcel Quintelier.